Disk Drill Kod Aktywacyjny

Phần mềm cung cấp nhiều chế độ quét theo nhu cầu của người dùng, nhận diện dữ liệu để khôi phục nhanh chóng. Disk Drill cho phép bạn khôi phục các tập tin từ ổ cứng và các thiết bị USB, ổ cứng ngoài, thẻ nhớ, iPhone và iPad, các định dạng ổ đĩa như NTFS, FAT, exFAT, HFS + Mac drive, EXT2/3/4. Phần mềm cung cấp chế độ quét nhanh và quét sâu, tùy theo nhu cầu sử dụng của người dùng, để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao nhất. Các tính năng mà Disk DrillPro cung cấp, trong đó 4 tính năng liên quan đến việc tìm kiếm dữ liệu và 2 tính năng mở rộng. Ngoài ra tính năng Quick Scan và Deep Scan có cơ chế làm việc hoàn toàn khác nhau. Undelete protected items:khôi phục lại các file vừa xoá. Quick scan: quét nhanh để tìm file vừa lỡ tay xóa mất. Tính năng này có thể khôi phục dữ liệu vừa mất giống như hiện trạng bạn đầu bao gồm cả tên thư mục, tên file, vị trí và định dạng. Deep scan: quét sâu hơn để tìm kiếm file. Tính năng này có thể tìm kiếm được nhiều dữ liệu hơn, bao gồm cả những file từ hồi xa xưa mà bạn đã xoá. File tìm được chỉ có định dạng (đuôi file), còn tên gốc thì không có, thông thường nó được đổi thành số thứ tự. Ví dụ như: 001.exe, 002.exe …. Scan for lost HFS partition: Trong trường hợp bạn bị lỗi trong quá trình format ổ cứng thì dùng chức năng này để khôi phục. Backup into DMG-image: sao lưu phân vùng đang chọn vào 1 file img đuôi .dmg. Veryfiles | Google Drive. (Các bạn có thể tải link tốc độ cao tại Veryfiles). Veryfiles | Google Drive. 1 – Cài đặt và thoát. 2 – Sao chép File [email protected] vào mục cài đặt. (Lựa chọn theo HĐH) Mặc định. x86: C:\Program Files (x86)\CleverFiles\Disk Drill\. x64: C:\Program Files\CleverFiles\Disk Drill\. 3) Sử dụng Windows Firewall chặn phần mềm kết nối đến internet4) Hoàn thành! Mở phần mềm sử dụng. Are you suffering from a stressful data loss scenario? Do you often find yourself accidentally deleting important files on your hard drive?
Comments are closed.